اگر داستانی داری که در مورد علم ثروت یا موارد مرتبط هست، لطف کن اینجا بنویس تا بقیه هم بتوانند استفاده کنند.

این داستان می تونه سرگذشت یا خاطره ای از شخص شما و اطرافیان شما باشد یا اینکه داستان جالبی که از جایی خوانده اید و فکر می کنید می تواند به یک نفر دیگر کمک کند.