مهمترین اصل برای ثروتمند شدن

مهمترین اصل برای ثروتمند شدن

مهمترین اصل برای ثروتمند شدن اینست که کنترل داشته باشید

 

اول کنترل خودتان (انظباط فردی)

یعنی چگونه احساسات خود را کنترل کنید،

چگونه افکار خود را کنترل کنید،

چگونه رفتار خود را کنترل کنید.

 

دوم کنترل پول تان (انظباط مالی)

یعنی پولی که در می آورید چطور حفظ کنید

و پولی که توانسته اید حفظ کنید چگونه زیاد کنید.

 

لطفا این اصل بسیار ساده را به کار بگیرید تا معجزه آن در را زندگی و کسب و کار خود ببینید. این موضوع با یک شبه پولدار شدن فرق دارد و نیاز به گذراندن دوره رشد یا همان دوره تکامل دارد.

با آرزوی بهترین ها

عبداله حاجی جعفری

موسس سایت تکنولوژی ثروت

کوچ بهبود مالی

کوچ بهبود فردی

دیدگاهتان را بنویسید