چرا داشتن مربی مالی برای همه واجب است؟

مربی مالی

جالب است بدانیم که تصمیم گیری های مالی  در سطح جامعه نود درصد بر اساس احساسات و فقط ده درصد بر اساس یک روال منطقی گرفته می شوند.

۱- بنابراین افرادی که از مربی مالی استفاده می کنند طبیعتا درصد احساساتی بودن تصمیمات را پایین می آورند و با این کار ریسک تصمیم سازی های خود را کاهش می دهند.

۲- وقتی آموزش های سواد مالی و پولی در جامعه وجود ندارند یعنی نه در سیستم آموزشی و نه در سطح جامعه، بنابراین داشتن مربی مالی کمک خوبی برای افراد می باشد.

۳- داشتن مربی مالی باعث می شود فرزند ما هم نسبت به سواد پولی و مالی حساس شده و چون فرصت کافی برای یادگیری دارد، بتواند اطلاعات آموزش های مورد نیاز خود را با صبر و حوصله دریافت نماید.

۴- وقتی بخواهیم در مورد سواد مالی و پولی مطالعه کنیم شاید بیشتر با مباحثِ کلی برخورد کنیم که مستقیما به مشکل ما نپردازند ولی وقتی از مربی استفاده می کنیم طبیعتا می رویم سر اصل قضیه و بررسی کاملا شخصی می شود و رسیدن به نتیجه سریعتر خواهد بود.

۵- داشتن مربی، فشار مضاعفی را بر افراد وارد می کند تا کاری که لازم است را سریعتر انجام دهند و به تعویق نیندازند، یا اینکه از زیر بار انجام کارهای لازم در زندگی یا بیزینس خود فرار نکنند.

۶- افرادی که مربی دارند می توانند به لحاظ روحی و روانی مرتبا خود را شارژ کنند.

اگر شما در زندگی و بیزینس خود به همفکری و مشورت با دیگران احساس نیاز می کنید، می توانید داشتن مربی را تجربه کنید و خودتان در مورد نتایج قضاوت کنید.

شاد، سربلند و توانگر باشید.

عبداله حاجی جعفری

مربی بهبود مالی

دیدگاهتان را بنویسید