هزینه کردن برای رسیدن موفقیت مالی

یک بار یکی از مخاطبان من پرسید “آیا حتما برای موفقیت مالی باید هزینه کنیم؟”

و لذا من متوجه شدم که این سوال برای خیلی از افراد وجود دارد و واقعا شک دارند که هزینه کردن برای رسیدن به موفقیت مالی کار درستی هست یا اینکه بدون هزینه نتیجه ی بهتری می گیرند.

به همین دلیل لازم دانستم نکات قابل توجهی را عنوان کنم.

قانون دادن و گرفتن

رابرت کیوساکی قانون دادن و گرفتن را به کرات مطرح می کند.

این قانون می گوید بدون اینکه بخواهیم چیزی به این دنیا بدهیم چیزی به دست نخواهیم آورد.

 

طبق قوانین علم ثروت برای هر موفقیت مالی ابتدا باید حاضر باشیم هزینه های این موفقیت ر ا بپردازیم و این هزینه ها به این ترتیب هستند:

هزینه های موفقیت

۱- هزینه کردن زمان

بدون زمان گذاشتن به هیچ هدفی نمی توان رسید و افرادی که به دنبال موفقیت مالی هستند این نکته را می دانند و برای رسیدن به پول و ثروت بیشتر وقت و زمان لازم را اختصاص می دهند.

۲- هزینه کردن انرژی

برای کسب هر نتیجه ای باید انرژی مورد نیاز را اختصاص داد و نمی توان بدون انرژی گذاشتن انتظار پیشرفت داشت.

 

3- هزینه کردن پول

بدون هزینه کردن روز ما شب نمی شود چه برسد به دستیابی به اهداف بزرگ یا کوچک. با آگاهی از این مورد مسیر رسیدن به موفقیت بسیار هموار تر می گردد.

اگر هزینه نکنیم چه می شود؟

زندگی بدون هزینه وجود ندارد

تمام اقتصاد جهان بر اساس درآمد و هزینه می چرخد، فرقی هم نمی کند که در مورد اقتصاد یک کشور حرف بزنیم یا در مورد یک شرکت یا یک خانواده یا یک فرد مستقل.

اولویت بندی کردن

مساله اصلی اینست که آن چیزی که هزینه می کنیم ارزشش را دارد یا نه. و در اولویت هزینه ها هست یا نیست. بنابراین هزینه نکردن عملا و واقعا وجود ندارد، بلکه در واقعیت، اولویت بندی هزینه ها مطرح است.

عدم امکان استفاده از تجربیات دیگران

با هزینه اندکی برای کتاب یا فیلم یا کلاس یا … به راحتی به تجربیات دیگران دست پیدا می کنیم که می توانند نتایج چندین برابری برای ما داشته باشند.

مربی داشتن بی معنی می شود

اگر قرار باشد هزینه ای پرداخت نشود داشتن مربی دیگر معنایی نخواهد داشت و مربی گری و مشاوره نباید وجود داشته باشند.

داستان افرادی که مربی دارند

افرادی که مربی  دارند مرتبا درآمد های خود را افزایش می دهند و برای نحوه ی سرمایه گذاری و حل مشکلات جاری خود با مربی مشورت می کنند و روند رو به رشدی را طی می کنند، در حالیکه افراد دیگر هنوز در حال فکر کردن به این هستند که داشتن مربی واقعا هزینه است؟

 

دیدگاهتان را بنویسید