تکنولوژی ثروت

دوره آموزشی تکنولوژی ثروت

دوره آموزشی تکنولوژی ثروت به آموزش بهبود مالی و نهایتا کسب ثروت می پردازد.

آموزش هایی که باید در دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان می دیدیم و متاسفانه ندیدیم.

ولی به هر حال جای بسی خوشحالی دارد که شما آموزش های پولی را هم اکنون در اختیار دارید

 و هر زمان که ماهی را از آب بگیری، تازه است.

اگر میخواهید بهبود پولی خوبی در زندگی شما اتفاق بیفتد،

 حتما یادتان باشد به جای فقط کار کردن، حتما کار کردن با پول را یاد بگیرید

این دوره ی ارزشمند هم دقیقا برای همین منظور ارائه می شود

چگونه به استقلال مالی برسیم؟

مدرس این دوره کیست؟

عبداله حاجی جعفری

üمربی مالی
üدانش آموخته MBA
üمدرس بهبود مالی
üدانش آموخته MASTERY
üدانش آموخته تربیت مدرس
üنویسنده کتاب تکنولوژی ثروت
üموسس سایت تکنولوژی ثروت
عبداله حاجی جعفری

سرفصل های دوره ی پولسازی

- هر هفته آموزش های یک سرفصل برای شما ارسال می گردد -

یک: شناخت چهارراه پولسازی

دو: افزایش درآمد روانی

سه: بهبود حلقه ی موثر برای پولسازی

چهار: افزایش منابع درآمدی

پنج: معجزه ی پس انداز هوشمندانه

شش: ایجاد درآمد غیرفعال

هفت: استقلال مالی

هرگونه سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در کادر زیر وارد بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

×
×

سبد خرید